Fixing a 60 SSL certificate : unable to get local issuer certificate error

Fixing a 60 SSL certificate : unable to get local issuer certificate error

For a while I’m using the Tiny Tiny RSS server. Lately I updated it to the latest version and since then I got the ‘60 SSL certificate : unable to get local issuer certificate‘ error for some of the feeds.

After some research I found the solution by adding these lines to the php.ini:

curl.cainfo=”[path-on-the-webserver]\cacert.pem.txt”
openssl.cainfo=”[path-on-the-webserver]\cacert.pem.txt”

The cacert.pem file can be downloaded from https://curl.haxx.se/docs/caextract.html.

Remark: As you can see I gave the certificate file the .txt extension. If you just use the .pem extension you will probably get an error like this:

cURL error 77: error setting certificate verify locations:
CAfile: /Applications/XAMPP/xamppfiles/cacert.pem
CApath: none

Website update

Website update

Website updateHet was al een tijdje nodig, maar vandaag heb ik dan de site aangepast. Enkele pagina’s die niet meer relevant waren zijn verwijderd.

Er zijn ook nieuwe secties bijgekomen: Events en Links. Bij events vindt je interessante events op gebied van Scrum, Management en Techniek.

Bij de links staan enkele links naar interessante sites.

De boeken sectie bestond al, maar is inmiddels uitgebreidt met nieuwe boeken.

Mocht je interessant links, boeken of events weten, die noemenswaardig zijn, laat dat dan weten via het contact formulier.